Systemy śledzenia w czasie rzeczywistym

W naszej ofercie posiadamy profesjonalne, nowoczesne systemy śledzenia w czasie rzeczywistym. Systemy śledzenia od jakiegoś czasu na stałe zagościły w naszym życiu. Najprostszym przykładem jest jakże popularny, używany przez większość z Nas system GPS. Teraz idziemy o krok dalej. Temat zaawansowanych systemów używanych jak dotąd przez nieliczne wyspecjalizowane instytuty czy laboratoria pojawia się coraz częściej i w coraz to większym obszarze naszego życia. Wojsko, inżynieria przemysłowa, badania naukowe, ale też rozrywka to tylko niektóre z obszarów kożystających z zaawansowanych systemów śledzenia. W naszych systemach obiekt monitorowany jest w trzech płaszczyznach X,Y,Z, a informacja zwrotna, którą otrzymujemy to pozycja śledzonego obiektu, ale również jego orientacja. Systemy śledzenia w czasie rzeczywistym niejednokrotnie są też wykorzystywane jako elementy sterowania lub sterowniki w różnego rodzaju symulatorach.

 

Co to jest ?

 

ART – Advanced realtime tracking

 

Nasz obiekt jest sledzony. W naszym kontekscie to mierzenie obiektu poruszającego się w zdefiniowanej przestrzeni. Pozycja i/lub orientacja obiektu mogą być mierzone. Jeżeli mierzymy pozycję obiektu opierając się o współrzędne X,Y oraz Z, to jest to sledzenie 3-stopniowe (3DOF lub 3D). Jeżeli do naszego pomiaru dodamy 3-stopniową skalę mierzącą orientację obiektu w tym samym czasie, to jest to sledzenie 6-stopniowe (6DOF lub 6D).

 

Istnieje kilka różnych rodzajów systemów sledzenia opartych o różne zasady pomiaru:

 

  • trakery mechaniczne

  • trakery magnetyczne

  • trakery optyczne

  • trakery akustyczne

  • systemy oparte na czujnikach inercyjnych lub żyroskopowych

 

W grupie trakerów bezstykowych, czyli trakerów które nie działają ze skanerami mechanicznymi, najwyższą dokładnosć zapewniają trackery optyczne. Śledzenie optyczne nie jest wrażliwe na błędy pomiarowe wynikające z zakłóceń pomiarowych metali ferromagnetycznych, jak dzieje się to w przypadku technik elektromagnetycznych lub przesunięć przy czujnikach bezwładnosciowych. Każdy pojedynczy pomiar zapewnia dokładnosć optyczną.

 

Jak to działa ?

 

Objekt, którego pozycja ma być mierzona wyposażany jest w tzw. markery. Markery mogą być pasywne ( odblaskowe ) lub aktywne ( emitujące swiatło ). Do zmierzenia orientacji obiektu poszczególne markery muszą być zaaranżowane w znanej przez nas geometri.

 

Kamery sledzące skanują pewne natężenia dźwięku oraz swiatła wysyłane przez markery. Ich obrazy przetwarzane są w celu identyfikacji i obliczania pozycji z dużą dokładnoscią. Naszym standardem jest 0.04 piksela.

 

Dane 2DOF łączone są do obliczania pozycji 3DOF pojedynczych markerów, lub 6DOF czyli obliczania pozycji wraz z orientacją kilku markerów. Potrzebne są również dodatkowe informacje o naszym systemie sledzącym zbierane przez system we wczesniejszym procesie kalibracji: pozycja i orientacja kamer sledzących oraz geometria ciał sztywnych.

 

Rezultatem tych pomiarów są dokładne współrzędne opisujące położenie znaczników, a zatem położenie i orientację obiektu, na którym są zainstalowane.

 

Zastosowanie w branży:

 

  • Nauka i Edukacja

  • Inżynieria przemysłowa

  • Rozrywka

  • Wojsko / Militaria