Systemy Projekcji HUD / Head Up Display

Wyświetlacze typu HUD to najczęściej smartglasses. W założeniu, nagłowne komputery przenośne obsługiwane bez pomocy rąk. W pełni zintegrowane urządzenie posiadające zdolność interpretacji rzeczywistości "w locie" i realizację założeń użytkownika. Aplikacją najczęściej korzystającą z tego typu wyświetlaczy jest rzeczywistość rozszerzona.  


r-7-side-1024x450.pngr-7-perspective-1024x450_0.pngr-7-front-1024x450.png

Czym jest rzeczywistość rozszerzona ?


Technologia rzeczywistości rozszerzonej ( ang. Augmented Reality AR ) to połączenie świata rzeczywistego z wirtualnym. Za pomocą półprzeźroczystych okularów możemy obserwować otaczający nas świat wzbogacony dodatkowo o grafikę komputerową 3D. Zazwyczaj przy tego typu aplikacjach wykorzystujemy obraz z kamery, na który nakładana jest treść 3D.


Kto jest odbiorcą technologii ?


Rzeczywistość rozszerzona jest wykorzystywana w szeregu aplikacji zarówno komercyjnych jak i profesjonalnych. Najpopularniejsze jak dotąd zastosowanie to badania medyczne oraz symulacje militarne. Odbiorcą tak zaawansowanej technologii projekcyjnej coraz częściej są wszelkiego rodzaju podmioty wykorzystujące nowoczesne technologie wystawiennicze ( jak np. Muzea ) oraz róźnego rodzaju studia projektowe. Rzeczywistość rozszerzona jako technologia jest wciąż rozwijana, aby zdobywać coraz to nowe pola zastosowań jak: digital signage, symulacja czy okulary interaktywne ( ang. Smart Glasses ).


Do czego ma nam służyć ?


Głównym celem rzeczywistości rozszerzonej jest dodanie informacji lub znaczenia do rzeczywistych obiektów lub miejsc. W przeciwieństwie do rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistość rozszerzona nie tworzy pełnej symulacji rzeczywistości. Podstawą rzeczywistości rozszerzonej zawsze jest fizyczne miejsce lub obiekt, na który nanosimy wirtualnie adnotację lub zmianę. Dodawanie tego typu danych kontekstowych pozwala użytkownikowi na lepsze poznanie, badanie, zrozumienie oraz wirtualną rozbudowę modeli fizycznych.


Jak to działa ?


Przy pracy z rzeczywistością rozszerzoną mamy do czynienia z całą gamą technologii niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych przez nas efektów. Wiele projektów wykorzystujących AR używa zestawów nagłownych, przechwytujących obraz widziany oczami użytkownika i wyświetlających dodatkową zawartość w polu jego widzenia nałożoną na fizyczne otoczenie. Technologia ta zaprojektowana została do zacierania granic pomiędzy rzeczywistością, której doświadcza użytkownik oraz treścią przez niego tworzoną.