Systemy projekcji HMD / Head Mounted Display

sony_hmz.jpg

HMD (Head Mounted Display) to przenośne wyświetlacze zakładane na głowę i umożliwiające obsługę stereoskopowych obrazów 3D generowanych przez komputer. Treść 3D prezentowana jest na dwóch odseparowanych wyświetlaczach odpowiednio dla lewego i prawego oka. Typ projekcji HMD pozwala na całkowite odcięcie użytkownika od otaczającej go rzeczywistości.

sony-hmz-t3w-the-personal-3d-head-mounted-cinema-side-front-top-and-buttons-view_0.jpg

Z punktu widzenia użytkownika istnieją trzy sposoby wyświetlenia obrazu HMD:


  • Monoskopowy, gdy informacja jest obserwowana tylko jednym okiem; ten sposób jest stosowany w szczególności w przypadku okularów z pojedynczym mikro wyświetlaczem,
  • biskopowy, gdy obydwoje oczu widzi tę samą informację; rozwiązanie takie jest typowe dla rzutowania obrazu na szybę hełmu lub okularów ochronnych z dwoma mikro wyświetlaczami,
  • biskopowy, gdy obrazy obserwowane przez oczy są nieznacznie różne, co umożliwia realizację obrazu trójwymiarowego – 3D, a zatem stereoskopową ocenę głębi obrazu; ten rodzaj wyświetlenia informacji jest obecnie intensywnie badany ze względu na najbardziej realistyczne przedstawienie informacji wzrokowej.