Podstawowy system śledzenia ruchu

SMARTTRACK jest rozwiązaniem typu plug & play dla małych powierzchni śledzenia (ok. 2m3). Dwie kamery śledzące oraz w pełni zintegrowany kontroler w jednej obudowie. Urządzenie po wyjęciu z pudełka jest wstępnie skalibrowane i może być używane natychmiast. System SMARTTRACK jest idealnym mobilnym systemem śledzenia o kompaktowych rozmiarach gotowym do pracy od razu po wyciągnięciu z pudełka.

Korzystanie z systemu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek:

  • włącz urządzenie,
  • dokonaj kalibracji jednostek, które mają być używane oraz dostosuj układ współrzędnych urządzenia z układem współrzędnych aplikacji (jeśli to konieczne),
  • rozpocznij śledzenie

Przykłady typowego zastosowania:

  • inżynieria oraz przeglądanie projektów
  • szkolenia personelu