Reference

Politechnika Gdańska

Wyróżnienie w IV edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”

Gdański Uniwersytet Medyczny

Det Norske Veritas Poland

Elektrownia Wodna Żarnowiec

Centrum Techniki Morskiej S.A.