Referencje

Politechnika Gdańska

Podsumowanie

Gdański Uniwersytet Medyczny

Det Norske Veritas Poland

Elektrownia Wodna Żarnowiec

Centrum Techniki Morskiej S.A.

Hotel Mistral Gniewino