Systemy projekcji obrazu

System projekcji stereoskopowej

Stereoskopowa projekcja 3D to technologia polegająca na wyświetlaniu dwóch obrazów widzianych z perspektywy lewego i prawego oka. Obrazy wyświetlane są z częstotliwością 60 razy na sekundę dla każdego ...

Rozwiązanie to ukazuje nam pełną elastyczność naszego wirtualnego świata. Te wielościenne rozwiązania 3D zawierają kilka ruchomych ekranów, które mogą być zaadaptowane na potrzeby tymczasowych ...

To wielostronna projekcja wciągająca użytkownika w wirtualny świat. Proponujemy systemy wyświetlające obraz na od dwóch do sześciu ścian w rozmiarach wymaganych przez użytkownika.Ponadto „Cave” jest ...