Mobilne systemy projekcji obrazu

Wyświetlacze typu HUD to najczęściej smartglasses. W założeniu, nagłowne komputery przenośne obsługiwane bez pomocy rąk. W pełni zintegrowane urządzenie posiadające zdolność interpretacji ...

HMD (Head Mounted Display) to przenośne wyświetlacze zakładane na głowę i umożliwiające obsługę stereoskopowych obrazów 3D generowanych przez komputer. Treść 3D prezentowana jest na dwóch odseparowanych ...