System śledzenia ruchu dla aplikacji medycznych

Firma ART partycypowała w kilku ważnych projektach wykorzystując technologię trackingu w aplikacjach medycznych. Nasze systemy pomiarowe wspierają badaczy w dziedzinach tak różnych jak: 


  • Tomografia
  • Korelacja ruchów pacjenta i skanów MRT podczas rejestracji obrazu.
  • Korelacja ruchów pacjenta i danych PET podczas rejestracji obrazu.
  • Wirtualne planowanie prac chirurgicznych


System planowania chirurgii wątroby (LSP) opracowany przez Instytut grafiki komputerowej i Vision TU GRAZ ( Austria ) określa i umiejscawia przeszkody związane z planowaniem chirurgicznej resekcji wątroby oparte o dane CT. Głównym celem i ideą projektu jest wspieranie radiologów podczas przygotowywania precyzyjnych danych potrzebnych chirurgom do podejmowania optymalnych decyzji.