SYMULATORY DO ZASTOSOWAŃ MILITARNYCH

W trakcie szkolenia pilotów, kierowców, chirurgów czy kontrolerów ruchu kursy oraz wiedza podręcznikowa to zwykle niewystarczająca część treningu, która tylko przygotowuje specjalistów do rozpoczęcia zajęć praktycznych. To właśnie moment w którym do grona rozwiązań dochodzą symulatory. Symulując, potencjalne scenariusze kryzysowe możemy przyjąć je za wysoce prawdopodobne i przewidywalne w każdych warunkach.


Wymagania stawiane dziś przed wojskiem różnią się bardzo od tych sprzed kilku lat. Dla przykładu, punkt ciężkości wojsk lądowych przesunął się z obrony własnego terytorium na prowadzenie różnego rodzaju operacji poza granicami kraju, często w bardzo odmiennych warunkach środowiskowych i kulturowych. Z powodu tych zmian konieczna stała się adaptacja obejmująca także systemy szkoleń. Taka zmiana priorytetów musiała pociągnąć za sobą stworzenie warunków do szybkiego i efektywnego szkolenia wojsk wyznaczonych do danego kontyngentu.


Symulatory przestały być zwykłymi urządzeniami wspomagającymi obsługę maszyn. Nowoczesne symulatory zbudowane na bazie wirtualnej rzeczywistości to skomplikowane systemy pozwalające na pisanie scenariuszy i ćwiczenuie strategii. Systemy, których poziom immersji pozwala na dokładne poznanie terenu i warunków atmosferycznych.